Help ons

Laat het bos verder groeien! …

In 2020 lanceerden we een crowdfundingscampagne en haalden ruim 15000 euro op. Hiermee tillen we het voedselbos naar het volgende niveau. In het voorjaar van 2021 hebben we al tientallen nieuwe (vruchtdragende) bomen en struiken geplant en zullen er in de loop van het jaar totaal >250 aanplanten. Ook gaan we de aanleg van de kruidenlaag in een gedeelte van het bos realiseren. Hierdoor komt de functie en werking van voedselbos nog beter tot z’n recht en kan er per vierkante meter op verschillende hoogteniveaus worden geoogst.

Dit was de Crowdfunding 2020

We lanceerden een crowdfundingcampagne om de komende jaren het voedselbos verder te laten groeien, te beheren en de educatieve component maximaal tot z’n recht te laten komen. Onderdeel van de campagne waren twee buitenwerkdagen in Treevember, waarbij we geïnteresseerden uitnodigden mee te helpen met het onderhoud van het voedselbos en er op deze manier ook meteen meer over te leren.

Een meewerk- en aanplantdag in Treevember 2020