Steun ons

Laat het bos verder groeien! …

We lanceren een crowdfundingcampagne om de komende jaren het voedselbos verder te ontwikkelen, te beheren en de educatieve component maximaal tot z’n recht te laten komen. Hiervoor zijn middelen nodig. Onderdeel van de campagne zijn twee buitenwerkdagen in Treevember, waarbij we geïnteresseerden uitnodigen mee te helpen met het onderhoud van het voedselbos en er op deze manier ook meteen meer over te leren.

Wat we vragen
Met deze najaars-crowdfundingcampagne streven we ernaar om minimaal tienduizend euro op te halen. Hiermee kunnen we het noodzakelijke onderhoud en uitbreiding van het bos bekostigen. Maar dat niet alleen, we kunnen dan ook een slag maken in de communicatie, door bijvoorbeeld het maken van informatieve borden en het ontwikkelen van een educatieve workshop. Daardoor kunnen we in 2021 veel meer mensen (waaronder ook scholieren en organisaties) uitnodigen voor een voedselbos-ervaring die blijvend impact maakt.

Wat gaan we met het geld doen?
Met het de beschikbare middelen kunnen we het voedselbos naar het volgende niveau tillen, dat wil zeggen je draagt bij aan de aanplant van >250 nieuwe (vruchtdragende) bomen en struiken en de aanleg van de kruidenlaag in een gedeelte van het bos. Hierdoor komt de functie en werking van voedselbos nog beter tot z’n recht en kan er per vierkante meter op verschillende hoogteniveaus worden geoogst.
Ook willen we in 2021 starten met een educatief programma, voor zowel particulieren als voor bijvoorbeeld scholen en bedrijven. Met het geld kunnen we dit programma gaan ontwikkelen en testen.


Deze organisaties steunen ons al